Viktigt att tänka på när man ska dränera hus med källare i Dalarna

Om du ska dränera hus med källare i Dalarna är det bra om du väljer en entreprenör som innehar F-skattsedel och helst också en ansvarsförsäkring och garanti på utfört arbete. Många firmor har upp till 10 års garanti på utfört arbete. Väljer du att göra det privat kan det bli förenat med större kostnader om arbetet inte görs på rätt sätt. Tänk också på att innan skopan sätts i marken är det bra kontakta kommunen för att se efter om det ligger några gömda eller glömda ledningar under mark som kanske kan skadas eller behöver ses över. Det kan vara så att det behövs göras en service på andra befintliga ledningar på samma gång.

Schakt runt huset

Det ä vara bra att hålla undan barn och husdjur under arbetets gång eftersom det ska grävas ända ner till husets lägsta punkt. Grävs alla husets väggar fram på samma gång finns det riks att det kan uppstå sättningar eller sprickor i grunden, så försök att ta en eller två sidor i taget för att ge huset stöd. För att dräneringen ska bli tillräcklig bör schaktdjupet vara minst en decimeter djupare än vad husets bottenplatta ligger och rören ska slutta något så att vattnet rinner bort. Det betyder att det måste vara ytterligare lite djupare på ena sidan av varje vägg, schaktet brukar bli runt en meter brett. Medans källarväggarna ändå är blottlagda rekommenderas att Se över grunden efter skador, sättningar och sprickor. Hittas några fel är det betydligt lättare att åtgärda än att behöva gräva upp jordmassorna igen vid ett senare tillfälle. Du kan även välja att fuktisolera väggarna utifrån för att öka värmen i källaren. Detta görs genom att klä källarväggen utifrån med isodrän, pordrän, cellplast eller annat material.  

Återfyllnad och återställning

När du har isolerat väggarna och lagt ner markduk och dräneringsrör vid ditt hus i Dalarna så är det dags att fylla igen. Detta görs med kapillärbrytande material, vilket är grus, singel och makadam för att inte sand och jord ska täppa till dräneringen. Över detta kan sedan en del av den uppgrävda jorden läggas tillbaka. När du återställer marken är det viktigt att se till att inte återplantera eller plantera nya rabatter intill husgrunden eftersom dessa drar till sig fukt. Se också till att hängrännor och stuprör rensas och fungerar som de ska och att vattnet ifrån dem inte leds rakt ner till källarväggen.

Dränera ditt hus i Dalarna för bättre boende

Efter att du har dränerat ditt hus kommer boendemiljön att bli bättre och bättre. Fukt och allergener såsom mögel får svårare att få fäste och huset får en klart bättre inner miljö.

Vi erbjuder kostnadsfri fuktkontroll & offert!

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att boka in ett hembesök! Det går också bra att ringa direkt: 010 - 58 49 600. Besöket är givetvis helt kostnadsfritt och utan köpkrav.