Regler för enskilt avlopp i Dalarna

Har du en fastighet som inte är anslutet till det kommunala avloppet krävs det att du själv installerar ett enskilt avlopp i Dalarna. Kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå dig genom hela processen då du ska installera eget avloppssystem.

När du ska installera ett enskilt avlopp för din fastighet finns det en hel del saker som du behöver tänka på men också en del regler som du behöver följa. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att det finns tillstånd för ditt avlopp men även att ditt avlopp uppfyller alla regler som kommunen har. När du ska uppgradera ditt befintliga avlopp eller då du ska installera ett nytt enskilt avlopp i Dalarna behöver du söka tillstånd från kommunen. Du kan kontakta oss på Gårdsmark då du ska installera avlopp. Vi kan bistå med experthjälp från projektering till färdigt resultat.

 

Regler för enskilt avlopp i Dalarna

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det dels finns tillstånd för ditt enskilda avlopp och dels att ditt avlopp uppfyller alla krav på rening. Har du köpt en fastighet som har ett enskilt avlopp i Dalarna ligger ansvaret att kontrollera att det finns tillstånd för avloppet på dig, annars får det inte användas. När du ska installera ett nytt avlopp behöver du också ansöka om tillstånd. I ansökan ska det bland annat framgå vilken typ av enskilt avlopp i Dalarna du ska installera så att det uppfyller kommunens miljökrav men även en del annan information.

 

Vad behöver du tänka på vid installation av enskilt avlopp

Du behöver tänka på att det enskilda avlopp som du ska installera är rätt dimensionerat för din fastighet så att det har kapacitet att kunna hantera allt avloppsvatten. Det avloppssystem som du väljer ska också uppfylla de miljökrav som kommunen har på rening. Att installera ett enskilt avlopp i Dalarna är en process som kräver stor kunskap. När du anlitar Gårdsmark - ditt självklara val av professionellt markföretag, kan du vara säker på att kunskapen som krävs för att utföra en korrekt installation av avloppssystemet finns på plats från start till slut.

 

Vilken typ av drift/underhåll kräver ett enskilt avlopp i Dalarna

Ett enskilt avlopp i Dalarna behöver kontinuerligt inspekteras så att det fungerar, uppfyller miljökraven från kommunen och så att det inte är skadat och läcker. Denna inspektion bör utföras varje gång som slamavskiljaren töms.

 

Få fri rådgivning för ditt enskilda avlopp

Du kan kontakta oss på Gårdsmark som är experter på marktjänster som installation av enskilt avlopp och dränering i Dalarna. Våra duktiga medarbetare kan hjälpa dig genom hela processen så att du snabbt och smidigt får ditt enskilda avlopp installerat på ett korrekt sätt. Du kan boka ett gratis hembesök så att vi kan inspektera förutsättningar för ditt enskilda avlopp och bidra med rådgivning. 

Vi erbjuder kostnadsfri fuktkontroll & offert!

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att boka in ett hembesök! Det går också bra att ringa direkt: 010 - 58 49 600. Besöket är givetvis helt kostnadsfritt och utan köpkrav.