Hur fungerar enskilt avlopp?

Det är stränga krav på att varje fastighet som har ett enskilt avlopp i Dalarna uppfyller alla de regler och förordningar som gäller för enskilt avlopp. Är du osäker på om ditt enskilda avlopp uppfyller alla villkor är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri konsultation.

Enskilt avlopp är en avloppsanläggning som oftast är anslutet till en, två eller tre-kammarbrunn eller till en sandfilterbrunn eller en stenkista. Ett enskilt avlopp i Dalarna är inte anslutet till det kommunala avloppssystemet. Man uppskattar att cirka 10 procent av Sveriges fastigheter har enskilt avlopp vilket innebär att det finns en risk att avloppsvattnet inte får tillräcklig rening utan istället förorenar miljön. Du kan kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med enskilt avlopp eller med dränering i Dalarna.

 

Så här fungerar enskilt avlopp

Konstruktionen för ett enskilt avlopp brukar vara uppbyggt i två steg. Först är avloppet anslutet till en kammarbrunn, oftast en trekammarbrunn om fastigheten har en vattentoalett. Trekammarbrunnen fungerar som en slamavskiljare och därefter förs vätskan vidare till någon form av rening, antingen någon form av filterförsedd markbädd eller till ett kemiskt eller biologiskt minireningsverk. Äldre enskilda avlopp brukar endast ha rening genom sandfiltrering, vilket gör att mycket av avloppsvattnet hamnar ute i naturen och även ut i sjöar. Det är vanligt att fastigheter som ligger långt från kommunala avloppssystem har enskilt avlopp i Dalarna.

 

Vad gäller för enskilt avlopp?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för sitt enskilda avlopp. Som fastighetsägare är man skyldig att se till att det finns tillstånd för det enskilda avloppet. Man är också ansvarig för att avloppet har en effektiv rening så att inte avloppsvattnet förorenar miljön. Om du ska köpa en fastighet som har enskilt avlopp bör du kontakta en fackman som utför en besiktning av fastighetens avloppssystem. Du är också skyldig att anmäla till kommunen att du är ny ägare av en fastighet som har enskilt avlopp. Om avloppssystemet inte uppfyller de villkor som gäller är det du som ny ägare som blir tvungen att åtgärda avloppet så att det blir godkänt. Gårdsmark är ett välrenommerat företag som utför markarbeten i Dalarna. Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan besiktiga ditt enskilda avlopp.

 

Byta enskilt avlopp

Om din fastighet inte uppfyller alla krav som gäller för enskilt avlopp kan du behöva byta avloppssystem. Du kan antingen byta ut det gamla avloppssystemet mot ett nytt enskilt avlopp som uppfyller alla krav eller, om det är möjligt, ansluta ditt avlopp till kommunens avloppssystem. Gårdsmark är experter på markarbeten och avloppssystem. Vi kan hjälpa dig att finna en lösning för ditt gamla enskilda avlopp. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi besiktigar ditt gamla enskilda avlopp eller ser över förutsättningarna för nyinstallation.

 

Om oss

Gårdsmark är ett företag som tillhandahåller högkvalitativa tjänster kring markarbeten i Dalarna. Vi kan hjälpa dig med dränering i Dalarna, byte av avloppssystem eller andra typer av markarbeten. Som privatperson har du möjlighet att göra ett skatteavdrag på 30 procent av våra arbetskostnader. Självklart lämnar vi garantier på våra utförda arbeten så att du kan känna dig trygg med vårt arbete även efter att vi är klara. Du kan boka ett kostnadsfritt besök där vi kommer ut till din fastighet för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa dig med ditt markarbete i Dalarna.

Vi erbjuder kostnadsfri fuktkontroll & offert!

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att boka in ett hembesök! Det går också bra att ringa direkt: 010 - 58 49 600. Besöket är givetvis helt kostnadsfritt och utan köpkrav.